Akademia 
Leona Koźmińskiego

 

16 lipca 2012 r

 

Została zakończona realizacja projektu

 

czerwiec 2012

 

Raport końcowy

Dostępny jest juz Raport końcowy "Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+" (sciągnij PDF)

 

 

27 czerwca 2012 r

 

Została zorganizowana ogólnopolska konferencja, na której przedstawiliśmy wyniki naszych badań oraz program aktywizacji osób starszych. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób. Wśród nich byli przedsiębiorcy, menedżerowie, specjaliści HR, pracownicy instytucji rynku pracy, firm szkoleniowych i doradczych, pracownicy naukowi oraz osoby w wieku 50+, także bezrobotne. Uczestnicy konferencji otrzymali przygotowaną publikację – raport końcowy z badań.

31 maja 2012 r

 

Konferencja

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji realizowanej w ramach projektu „Kompleksowy program wsparcia osób starszych, 50+”, która odbędzie się 27 czerwca 2012 r. w Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59 w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczących programu aktywizacji osób starszych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana wcześniejsza rejestracja

więcej...

 

 

18 maja 2012 r

 

Ogłoszenia

W ramach projektu zaplanowano publikację wyników badania w formie artykułów sponsorowanych.
Zainteresowane zamieszczeniem artykułów wydawnictwa proszone są o przesłanie oferty.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

 

 

W ramach projektu poszukujemy pracownika/pracowników naukowych z doświadczeniem w prowadzeniu analiz statycznych.

Szczegóły w ogłoszeniu konkursu

 

 

W ramach projektu poszukujemy pracownika/pracowników z doświadczeniem w pracach techniczno-administracyjnych.

Szczegóły w ogłoszeniu konkursu.

 

 

W ramach projektu szukamy wykonawcy usługi składu, łamania i druku raportu końcowego z realizacji badania.

Szczegóły zlecenia w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

marzec 2012 r


28 marca 2012 r. zrealizowaliśmy dwa warsztaty z ekspertami  ds. rynku pracy. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele instytucji rynku pracy, przedstawiciele pracodawców, właściciele oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie ludźmi w przedsiębiorstwach, przedstawiciele związków zawodowych oraz firm doradczych i szkoleniowych. W warsztatach wzięli udział także profesorowie uczelni wyższych, zajmujący się problematyką zarządzania wiekiem.

 

luty 2012 r


W lutym 2012 r. został opracowany finalny raport ze wszystkich przeprowadzonych badań.
Zespół badawczy rozpoczął prace na przygotowywaniem Programu kompleksowej aktywizacji osób starszych 50+ oraz raportów końcowych.

Rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji warsztatów dotyczących aktywizacji osób starszych 50+ z ekspertami ds. rynku pracy – przygotowaliśmy scenariusz warsztatów oraz prezentację wstępnych propozycji Programu kompleksowej aktywizacji osób starszych 50+.

 

grudzień 2011 r


W grudniu 2011 r. w pięciu wybranych firmach przeprowadziliśmy badania jakościowe i przygotowaliśmy opisy studiów przypadku.
Zakończyliśmy także opracowywanie wyników badań jakościowych.

 

listopad 2011 r


Realizacja badań jakościowych
W listopadzie 2011 r. zakończyliśmy badania jakościowe, w których wykorzystywaliśmy metody wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych.

 

30 czerwca 2011 r

Opracowanie narzędzi do badań ilościowych CAPI


W maju i czerwcu 2011 r. opracowaliśmy narzędzia do badań ilościowych metodą CAPI. W lipcu 2011 r. zostaną przeprowadzone badania wśród 400 przedsiębiorców oraz 750 pracowników z województwa mazowieckiego.

20 maja 2011 r

Zakończenie badań ilościowych metodą CAPI


W marcu i kwietniu 2011 r. przeprowadziliśmy badania ilościowe metodą CATI. Przebadaliśmy 1000 przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. W maju został opracowany raport z badań.

 

21 marca 2011 r

W styczniu i w lutym 2011 r. zespół badawczy pracował nad kwestionariuszem CATI, który zostanie wykorzystany do badania 1000 przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. W marcu 2011 r. przeprowadzono badania pilotażowe, które pozwoliły na weryfikację przygotowanego narzędzia badawczego.
W drugiej połowie marca 2011 r.  firma Millward Brown SMG/KRC rozpoczęła badania.

 

 

29 grudnia 2010 r.

Zakończenie badań jakościowych

Zakończyliśmy wstępne badania jakościowe: powstało narzędzie badawcze, przeprowadzono badania i przygotowano raport.

 

29 października 2010 r.

Zakończenia badań desk research

29 października 2010 r. zespół badawczy zakończył badania desk research. Przygotowano cztery raporty, w których ujęto następujące zagadnienia:

  • Istota i sposoby mierzenia wykluczenia społecznego z uwzględnieniem specyfiki 50+
  • Analiza czynników determinujących wyjście bądź pozostanie na rynku pracy przez osoby w wieku 50+

więcej...

 

29 października 2010 r.

Przygotowanie scenariusza do wstępnych badań jakościowych

Wywiady pogłębione z 5 przedsiębiorcami zostaną przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2010 r.

więcej...

 

16 sierpnia 2010 r.

Podpisania umowy o dofinansowanie

Z dniem 16 sierpnia 2010 r. rozpoczeto realizację projektu Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+. Jest to projekt badawczy, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej...

© 2010 Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa